T14DT opiskelee käytön tuen koulutusohjelmassa

Mitä T14DT oppilaat opiskelevat

 • Tieto- ja viestintäteknisessä ympäristössä toimiminen.

  T14DT opiskelijat opiskelevat tieto- ja viestintätekniseen ympäristöön liittyviä aineita, palvelutilanteesen valmistautumista sekä internetissä toimimista
 • Opetussuunnitelma

  Ensimmäisen vuoden opiskelijoille annetetaan alkuopetus ohjelmointiin.
 • Attoaineet

  Toisen vuoden datanomeilla on runsaasti attoaineita, kuten englantia, ruotsia, kemiaa, fysiikkaa ja matematiikkaa.
 • Ergonomia

  Ensimmäisellä vuodella opiskelijat käyvät läpi ergonomiakurssin, jonka kautta pyritään tuomaan opiskelijoille tietoa siitä, kuinka tärkeää työergonomia ja liikunta oikeasti ovat tietotekniikka alan ammattilaisille.